...hledejte, a naleznete...

Svobodné zednářství

Svobodné zednářství své kořeny odvozuje od cechů kameníků a stavitelů katedrál, myticky se dovolává dávných stavitelů chrámu krále Šalomouna. Ve své moderní podobě vzniká na svátek sv. Jana Křtitele v roce 1717 v Londýně, odkud se šíří do všech koutů světa. Uznává všelidské ideály mravní, ctí zásadu tolerance. Individuální prací, sevřeni bratrskou věrností, se členové Řádu snaží o morální a intelektuální zdokonalení celého lidstva. Do svých řad zednáři tradičně přijímají vnitřně svobodné muže dobrých mravů a dobré pověsti.

Alfons Mucha: Poslední dílo
Alfons Mucha: Poslední dílo

Mnoho bylo napsáno i řečeno o svobodném zednářství, v positivním i negativním smyslu. Řád je diskrétním a neveřejným společenstvím. Nepotřebuje se ospravedňovat ani chlubit - vykonané skutky leží v srdcích každého jednoho z nás. Zainteresovaného čtenáře odkazujeme na otázky o odpovědiseznam literatury Veliké Lóže České Republiky. My se zde zaměříme na nejdůležitější zdroje a novinky. 
 

Literatura

Ačkoliv se doba změnila, zednářství stále staví na duchu Starých povinností, staletími prověřených. K tomu si dovolujeme doporučit tři knihy s vědomím, že méně je někdy více.

Novinky

O 300 letém výročí vzniku modeního svobodného zednářství reportovala řada českých médií a byly natočeny pozoruhodné filmy

  1. Tři sta let svobodného zednářství. Tajemné společenství slaví výročí (LIDOVKY.cz)

  2. Tajuplné zednářství slaví 300 let od událostí v hostinci U husy a rožně (iDNES.cz)

  3. Konspiracemi opředený spolek slaví výročí. První zednářská lóže se zrodila přesně před 300 lety (iROZHLAS.cz)