Proste, a bude vám dáno...

Lóže č. 26 Josef Gočár (Hradec Králové)

Lóže svobodných zednářů Veliké Lóže České Republiky

Lóže Josef Gočár vznikla po letech přípravných prací 13. června 2014 jako historicky vůbec první lóže svobodných zednářů ve Východočeském regionu. Svým jménem se odkazuje k architektu Josefu Gočárovi, který významně ovlivnil právě podobu současného Hradce Králové a okolí, kde lóže působí. Ačkoliv sám Gočár zednářem nebyl, spojení jeho práce s tou naší považujeme za symbolické.

Loži tvoří bratři pestré palety věku i profese. Každoročně spatří Světlo několik nových bratří, které oslovujeme ve svém nejbližším okolí nebo se hlásí prostřednictvím internetu. Přijímací proces přitom trvá v řádu měsíců i let, a to s nejistým výsledkem. 

Lóže Josef Gočár je součástí Veliké Lóže České Republiky jakožto největší zednářské formace v ČR. Jsme tedy lóží regulární, to jest teistickou a přijímající do svých řad pouze muže. 

Gočárův sbor Církve československé husitské v HK
Gočárův sbor Církve československé husitské v HK
I ve Východních Čechách lze nalézt odkazy...
I ve Východních Čechách lze nalézt odkazy...